สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.302
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/10/2548
วันที่เริ่มใช้ :17/10/2560
วันที่หมดอายุ :16/10/2561
ที่อยู่ :240/39 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 18
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2935-7870-1
โทรสาร :02-274-1302
E-Mail :st.design.eng@gmail.com
Website : www.sign-tech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร