สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.302
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/10/2548
วันที่เริ่มใช้ 17/10/2561
วันที่หมดอายุ 16/10/2562
ที่อยู่ 240/39 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 18
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2935-7870-1
โทรสาร 02-274-1302
E-Mail st.design.eng@gmail.com
Website www.sign-tech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร