สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.301
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นคอนเซิร์ฟ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2548
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2548
วันที่หมดอายุ :07/09/2549
ที่อยู่ :1128/24 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1
:แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10800
โทรศัพท์ :0-2939-6154-5
โทรสาร :0-2939-6154
E-Mail :laecmail@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/09/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร