สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.300
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2548
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2561
วันที่หมดอายุ :07/09/2562
ที่อยู่ :15/37 หมู่ 13 ถ.กรุงเทพกรีฑา
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2736-2088
โทรสาร :0-2736-2089
E-Mail :mkgroup_c@yahoo.co.th, mkgroup_cc@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร