สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.30
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 32/59-32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2260-1321 ต่อ 16,0-2610-4900
โทรสาร 02-260-1339
E-Mail pattarakrit@stecon.co.th
Website www.stecon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 553
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 01/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร