สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.30
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :32/59-60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซอย อโศก
:ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2260-1321 ต่อ 16,0-2610-4900
โทรสาร :02-260-1339
E-Mail :pattarakrit@stecon.co.th
Website : www.stecon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :504
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร