สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.3
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :26/04/2561
วันที่หมดอายุ :25/04/2562
ที่อยู่ :89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :02-512-2873-7
โทรสาร :
E-Mail :admin@wep.co.th
Website : www.wep.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :19
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร