สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.3
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 26/04/2561
วันที่หมดอายุ 25/04/2562
ที่อยู่ 89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-512-2873-7
โทรสาร
E-Mail admin@wep.co.th
Website www.wep.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 19
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 13/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร