สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.299
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2548
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2561
วันที่หมดอายุ 07/09/2562
ที่อยู่ 100/80 ชั้น 24 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระรามเก้า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0350-54
โทรสาร 0-2645-0377
E-Mail stpower@stpower.co.th / siriporn@stpower.co.th
Website www.stpower.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร