สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.299
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2548
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2561
วันที่หมดอายุ :07/09/2562
ที่อยู่ :100/80 ชั้น 24 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระรามเก้า
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :0-2645-0350-54
โทรสาร :0-2645-0377
E-Mail :stpower@stpower.co.th / siriporn@stpower.co.th
Website : www.stpower.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร