สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.298
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/08/2548
วันที่เริ่มใช้ 27/08/2561
วันที่หมดอายุ 26/08/2562
ที่อยู่ 72 ถนนสุขุมวิท 16
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ 038-687719 - 21
โทรสาร 038-687719-22
E-Mail panapongsen@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร