สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.298
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/08/2548
วันที่เริ่มใช้ :08/08/2560
วันที่หมดอายุ :07/08/2561
ที่อยู่ :72 ถนนสุขุมวิท 16
:ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21150
โทรศัพท์ :038-687719 - 20
โทรสาร :038-687722
E-Mail :panapongsen@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร