สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.297
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/08/2548
วันที่เริ่มใช้ 19/07/2561
วันที่หมดอายุ 18/07/2562
ที่อยู่ 125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้นที่ 5 ถ.คลองลำเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2943-9619-20 ต่อ 1504
โทรสาร 0-2943-9621
E-Mail phisut@phisut.co.th
Website www.phisut.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 31/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร