สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.297
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/08/2548
วันที่เริ่มใช้ :19/07/2561
วันที่หมดอายุ :18/07/2562
ที่อยู่ :125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้นที่ 5 ถ.คลองลำเจียก
:แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2943-9619-20 ต่อ 1504
โทรสาร :0-2943-9621
E-Mail :phisut@phisut.co.th
Website : www.phisut.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร