สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.296
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โดม คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/07/2548
วันที่เริ่มใช้ :11/07/2561
วันที่หมดอายุ :10/07/2562
ที่อยู่ :12 ซ.สาทร 11 แยก 13 ถ.สาทร
:แขวงยานนาวา เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2676-2244-45
โทรสาร :0-2676-2246
E-Mail :domecons@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร