สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.295
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/07/2548
วันที่เริ่มใช้ :11/07/2560
วันที่หมดอายุ :10/07/2561
ที่อยู่ :48/1 ถ.เทศบาล 2/1 หมู่ 2
:ต.พลา อ.บ้านฉาง
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21130
โทรศัพท์ :0-3860-3441-3
โทรสาร :0-3860-3440
E-Mail :iqi1998bkk@yahoo.com
Website : www.iqi1998@co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร