สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.294
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/07/2548
วันที่เริ่มใช้ :11/07/2561
วันที่หมดอายุ :10/07/2562
ที่อยู่ :25/83-84 หมู่ 6 ถนนงามวงศ์วาน
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2591-6866-7
โทรสาร :0-2589-0686
E-Mail :crt2546@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร