สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.293
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท 155 พีพีซีเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/06/2548
วันที่เริ่มใช้ :13/06/2560
วันที่หมดอายุ :12/06/2561
ที่อยู่ :57 ซ.ลาดพร้าว 113 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2377-1756-7, 0-2704-7859
โทรสาร :0-2377-1756-7
E-Mail :ent155@hotmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/03/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร