สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.292
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เฟ็ดดีรัล ค็อนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/06/2548
วันที่เริ่มใช้ :13/06/2561
วันที่หมดอายุ :12/06/2562
ที่อยู่ :328/7 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว
:แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2932-0741-2
โทรสาร :0-2932-0991
E-Mail :peter@fce.co.th
Website : www.fce.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร