สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.291
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/06/2548
วันที่เริ่มใช้ :13/06/2561
วันที่หมดอายุ :12/06/2562
ที่อยู่ :18/31 ถ.มอเตอร์เวย์
:แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2186-1300-1
โทรสาร :0-2186-1302
E-Mail :office@infiniteconsultant.com
Website : www.infiniteconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร