สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.290
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/04/2548
วันที่เริ่มใช้ :11/04/2561
วันที่หมดอายุ :10/04/2562
ที่อยู่ :589/52 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10
:ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2745-6315-6
โทรสาร :0-2745-6068
E-Mail :tencon@tenconsultants.com
Website : www.tenconsultants.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร