สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.290
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/04/2548
วันที่เริ่มใช้ 11/04/2561
วันที่หมดอายุ 10/04/2562
ที่อยู่ 589/52 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ 0-2745-6315-6
โทรสาร 0-2745-6068
E-Mail tencon@tenconsultants.com
Website www.tenconsultants.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร