สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.29
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :2608,2610 ซ.ลาดพร้าว 128/2 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :02-375-2400
โทรสาร :0-2731-0490,0-2374-4537
E-Mail :www.asdecon@.com ,infoasd@asde.con
Website : www.asdecon.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร