สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.29
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2560
วันที่หมดอายุ 30/11/2561
ที่อยู่ 2608,2610 ซ.ลาดพร้าว 128/2 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 02-375-2400
โทรสาร 0-2731-0490,0-2374-4537
E-Mail www.asdecon@.com ,infoasd@asde.con
Website www.asdecon.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร