สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.289
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/03/2548
วันที่เริ่มใช้ :21/09/2561
วันที่หมดอายุ :20/09/2562
ที่อยู่ :20 ซ.อุดมสุข 53 แยก 4
:แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2748-1398
โทรสาร :0-2748-1248
E-Mail :Ntec99@ntec.co.th
Website : www.ntec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :16
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร