สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.287
ชื่อนิติบุคคล บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/03/2548
วันที่เริ่มใช้ 01/06/2561
วันที่หมดอายุ 31/05/2562
ที่อยู่ 252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-079-5999
โทรสาร 02-615-2991-4
E-Mail surachai@th.jec.com
Website www..th.jec.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 98
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร