สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.287
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/03/2548
วันที่เริ่มใช้ :14/03/2560
วันที่หมดอายุ :13/03/2561
ที่อยู่ :246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 21-22
:ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2252-1477
โทรสาร :0-2253-7826
E-Mail :surachai@th.jec.com
Website : www..th.jec.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :98
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร