สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.286
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ลา วี ออง โรส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ :13/12/2547
วันที่หมดอายุ :12/12/2548
ที่อยู่ :119/487 ซ.รัตนาธิเบศร์ 18 ถ.รัตนาธิเบศร์ หมู่ 8
:ต.บางกระสอ อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2950-3198, 0-4009-5570
โทรสาร :
E-Mail :peera_dong@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร