สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.284
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย ซูพรีม คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ :13/12/2560
วันที่หมดอายุ :12/12/2561
ที่อยู่ :184/7 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2645-2600
โทรสาร :0-2645-2601
E-Mail :wannasak@thaisupreme.com
Website : www.thaisupreme.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร