สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.283
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ :13/12/2560
วันที่หมดอายุ :12/12/2561
ที่อยู่ :55/118 หมู่ 2 ถนนรัชดาภิเษก
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2158-1230
โทรสาร :0-2158-1226
E-Mail :chamnan@kcuservices.com
Website : kcuservices.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :52
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร