สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.283
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ 13/12/2561
วันที่หมดอายุ 12/12/2562
ที่อยู่ 55/118 หมู่ 2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2158-1230
โทรสาร 0-2158-1226
E-Mail chamnan@kcuservices.com
Website kcuservices.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 52
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร