สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.282
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ :13/12/2547
วันที่หมดอายุ :12/12/2548
ที่อยู่ :89/1 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน
:ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12120
โทรศัพท์ :0-2902-9392
โทรสาร :0-2902-9393
E-Mail :inecthailand@yahoo.com,
Website : www.inec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร