สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.282
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไอเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ 13/12/2547
วันที่หมดอายุ 12/12/2548
ที่อยู่ 89/1 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ 0-2902-9392
โทรสาร 0-2902-9393
E-Mail inecthailand@yahoo.com,
Website www.inec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร