สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.281
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยู ที ดี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ :30/09/2560
วันที่หมดอายุ :29/09/2561
ที่อยู่ :935/15 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2731-4141-2,081-917-2481
โทรสาร :0-2731-4142
E-Mail :utdthailand@gmail.com
Website : www.utdthailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร