สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.280
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ.แอนด์ อี.ดิเว็ลลัพเพอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ :26/02/2561
วันที่หมดอายุ :25/02/2562
ที่อยู่ :29/37 หมู่ 7 ถ.เกษตร-นวมินทร์
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0 2946 8925-7
โทรสาร :0 2946 8925 กด 18
E-Mail :aedeveloper2010@gmail.com
Website : www.aedeveloper.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร