สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.280
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ.แอนด์ อี.ดิเว็ลลัพเพอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ 26/02/2561
วันที่หมดอายุ 25/02/2562
ที่อยู่ 29/37 หมู่ 7 ถ.เกษตร-นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0 2946 8925-7
โทรสาร 0 2946 8925 กด 18
E-Mail aedeveloper2010@gmail.com
Website www.aedeveloper.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร