สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.28
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2560
วันที่หมดอายุ 30/05/2561
ที่อยู่ 151 ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-509-9050-6
โทรสาร 02-509-9059
E-Mail att@attconsult.com
Website www.attconsult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 77
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร