สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.28
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :151 ถนนนวลจันทร์
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-509-9050-6
โทรสาร :02-509-9059
E-Mail :att@attconsult.com
Website : www.attconsult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :73
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร