สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.279
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ 20/04/2561
วันที่หมดอายุ 19/04/2562
ที่อยู่ 81/55 ซ.ภูมิจิตร ถ.พระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-5375-6, 0-2712-3770
โทรสาร 0-2392-2641
E-Mail fusion@fusionfiresafety.com
Website www.fusionfiresafety.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร