สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.279
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2561
วันที่หมดอายุ :19/04/2562
ที่อยู่ :81/55 ซ.ภูมิจิตร ถ.พระรามที่ 4
:แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2392-5375-6, 0-2712-3770
โทรสาร :0-2392-2641
E-Mail :fusion@fusionfiresafety.com
Website : www.fusionfiresafety.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร