สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.278
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เจอาร์ซี คอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/12/2547
วันที่เริ่มใช้ :13/12/2547
วันที่หมดอายุ :12/12/2548
ที่อยู่ :169-171(261/117-8)ซ.86/1 ถ.จรัลสนิทวงศ์
:แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2433-5408
โทรสาร :0-2435-8177
E-Mail :jrcrak@ksc.th.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร