สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.277
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บายเพาเวอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/10/2547
วันที่เริ่มใช้ :11/10/2547
วันที่หมดอายุ :10/10/2548
ที่อยู่ :101/26 ถ.รัตนาธิเบศร์ หมู่ 3
:ต.ไทรม้า อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2921-8979
โทรสาร :0-2921-8268
E-Mail :bypowerthai@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร