สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.276
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟอร์ซี เอเชีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/10/2547
วันที่เริ่มใช้ :11/10/2548
วันที่หมดอายุ :10/10/2549
ที่อยู่ :444 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :0-2513-8227-30
โทรสาร :0-2513-8595
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร