สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.275
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลติง เอ็นจิเนียร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/09/2547
วันที่เริ่มใช้ :13/09/2560
วันที่หมดอายุ :12/09/2561
ที่อยู่ :25/17 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9
:แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2203-0847-9
โทรสาร :0-2203-0549
E-Mail :pace_professional@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/08/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร