สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.273
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โอฟ อาหรุบ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/08/2561
วันที่หมดอายุ :08/08/2562
ที่อยู่ :2034/134 ชั้น 31 อาคารอิตัลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
:แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :0-2716-1561
โทรสาร :0-2716-1562
E-Mail :bangkok@arup.com
Website : www.arup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร