สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.272
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/08/2550
วันที่หมดอายุ :08/08/2551
ที่อยู่ :226/25 อาคารริเวียร่า 2 ถ.บอนด์สตรีท
:ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2960-0800-2
โทรสาร :0-2960-1430
E-Mail :cost_pf@hotmail.com , cost_pf@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/07/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร