สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.271
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/08/2561
วันที่หมดอายุ :08/08/2562
ที่อยู่ :2521/17 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2530-5103-4 , 0-2530-5108-9
โทรสาร :0-2530-5110
E-Mail :aeas@aeasia.co.th
Website : www.aeasia.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :35
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร