สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.270
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอสซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/08/2548
วันที่หมดอายุ :08/08/2549
ที่อยู่ :1/19 ซ.ร่มไทร ถ.บางบอน 3 หมู่ 5
:แขวงหลักสอง เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2806-4318
โทรสาร :0-2806-4317
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/08/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร