สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.269
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ :14/11/2560
วันที่หมดอายุ :13/11/2561
ที่อยู่ :22 ซอยลาดพร้าว 35
:แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :02-511-6104
โทรสาร :02-511-6105
E-Mail :onruthai@infra.co.th
Website : www.infra.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร