สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.269
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ 14/11/2561
วันที่หมดอายุ 13/11/2562
ที่อยู่ 22 ซอยลาดพร้าว 35
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-511-6104
โทรสาร 02-511-6105
E-Mail onruthai@infra.co.th
Website www.infra.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 18
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร