สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.268
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ 09/08/2561
วันที่หมดอายุ 08/08/2562
ที่อยู่ 1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ 0-2751-5100-5
โทรสาร 0-2751-5106
E-Mail siriporn@cel.co.th
Website www.cel.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 57
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร