สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.268
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/08/2561
วันที่หมดอายุ :08/08/2562
ที่อยู่ :1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนบางนา-ตราด
:แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2751-5100-5
โทรสาร :0-2751-5106
E-Mail :siriporn@cel.co.th
Website : www.cel.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :57
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร