สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.267
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซันซัน คอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/08/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/08/2547
วันที่หมดอายุ :08/08/2548
ที่อยู่ :39/8 ถ.กาญจนวนิช หมู่ 1
:ต.พะวง อ.เมือง
จังหวัด :สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :90100
โทรศัพท์ :074-236-788, 0-1690-2670
โทรสาร :074-236-788
E-Mail :sunson_consultants@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร