สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.266
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ชุมแสง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/07/2547
วันที่เริ่มใช้ :10/08/2561
วันที่หมดอายุ :09/08/2562
ที่อยู่ :16 ซ.ทุ่งมังกร 10 ถ.ทุ่งมังกร ม.4
:แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10170
โทรศัพท์ :0-2884-1627,083-1309596
โทรสาร :0-2884-1672
E-Mail :info@chumsang.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร