สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.265
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/07/2547
วันที่เริ่มใช้ :12/07/2561
วันที่หมดอายุ :11/07/2562
ที่อยู่ :246/79 ซ.รามคำแหง 196 ถ.รามคำแหง
:แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :02-919-4362
โทรสาร :02-919-4890
E-Mail :cbfood2003@gmail.com
Website : www.cbfood-tech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร