สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.265
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/07/2547
วันที่เริ่มใช้ :12/07/2560
วันที่หมดอายุ :11/07/2561
ที่อยู่ :246/133 ซ.รามคำแหง 196 ถ.รามคำแหง
:แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :0-2919-4362-3
โทรสาร :0-2919-4890
E-Mail :cbfood2003@gmail.com
Website : www.cbfood-tech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/06/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร