สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.264
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินติเกรทเต็ต ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/07/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/01/2560
วันที่หมดอายุ :08/01/2561
ที่อยู่ :5/18 หมูบ้านมายเพลส วัชรพล หมู่ 3
:แขวงออเงิน เขตสายไหม
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :02-153-1573
โทรสาร :02-992-4497
E-Mail :kiset@truemail.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/11/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร