สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.263
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มาสเตอร์โปรเจ็คท์แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/06/2547
วันที่เริ่มใช้ :14/06/2548
วันที่หมดอายุ :13/06/2549
ที่อยู่ :125/23 ถ.เอกชัย หมู่ 6
:แขวงบางบอน เขตบางบอน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :0-2894-3077
โทรสาร :0-2416-9197
E-Mail :spol@thaimail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร