สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.262
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เจ.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/06/2547
วันที่เริ่มใช้ :14/06/2547
วันที่หมดอายุ :13/06/2548
ที่อยู่ :947/125 ถ.บางนา-ตราด หมู่ 12
:แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2361-8895-8
โทรสาร :0-2361-8899
E-Mail :jleng@ksc9.th.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร