สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.261
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ที่ปรึกษาวิศวกรรมทีแอล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/05/2547
วันที่เริ่มใช้ 12/07/2562
วันที่หมดอายุ 11/07/2563
ที่อยู่ 65/158 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2248-3254-5,0-2643-71479-9
โทรสาร 02-6431584
E-Mail tlinterconsultant@gmail.com
Website www.tlinterconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร