สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.261
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ที่ปรึกษาวิศวกรรมทีแอล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/05/2547
วันที่เริ่มใช้ :12/07/2561
วันที่หมดอายุ :11/07/2562
ที่อยู่ :65/158 ถนนพระราม 9
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2248-3254-5,0-2643-71479-9
โทรสาร :02-6431584
E-Mail :tlinterconsultant@gmail.com
Website : www.tlinterconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร