สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.26
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทาเนีย 155 โปรมาเนจ
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2552
วันที่หมดอายุ :30/11/2553
ที่อยู่ :57 ซ.ลาดพร้าว 113 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2377-1756-7, 0-2704-7859
โทรสาร :0-2704-7859
E-Mail :ent155@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/11/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร