สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.259
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/05/2547
วันที่เริ่มใช้ :10/05/2561
วันที่หมดอายุ :09/05/2562
ที่อยู่ :37/1 ซ.เพชรบุรี 15 (ซ.สมประสงค์ 3) ถ.เพชรบุรี
:แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2653-7541-5
โทรสาร :0-2653-7546
E-Mail :info@ampgroups.com
Website : www.ampgroups.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร