สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.258
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2547
วันที่เริ่มใช้ :11/03/2561
วันที่หมดอายุ :10/03/2562
ที่อยู่ :51/19/1 หมู่ที่ 8
:ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2950-1633-4
โทรสาร :0-2950-1626
E-Mail :thaiplus.tptp@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร