สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.258
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/04/2547
วันที่เริ่มใช้ 11/03/2561
วันที่หมดอายุ 10/03/2562
ที่อยู่ 51/19/1 หมู่ที่ 8
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2950-1633-4
โทรสาร 0-2950-1626
E-Mail thaiplus.tptp@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 9
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร