สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.257
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เมสโปร (1989) จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2547
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2555
วันที่หมดอายุ :18/04/2556
ที่อยู่ :3761/455-459 ตรอกนอกเขต ซ.อยู่ดี ถ.จันทร์
:แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2292-1100,08-5825-6226
โทรสาร :0-2292-1106
E-Mail :mes@mespro1989.com
Website : www.mespro1989.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :20
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/04/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร