สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.256
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2547
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2561
วันที่หมดอายุ :18/04/2562
ที่อยู่ :2 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท
:แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2332-0345
โทรสาร :0-2332-9001, 0-2311-0851
E-Mail :amnuay@ple.co.th
Website : www.ple.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :234
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร