สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.255
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี คอนซัลแตนท์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/04/2547
วันที่เริ่มใช้ :19/04/2561
วันที่หมดอายุ :18/04/2562
ที่อยู่ :35/452 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2947-7618
โทรสาร :0-2947-7618
E-Mail :pcm2003@outlook.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร