สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.254
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท รางทอง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :08/03/2547
วันที่หมดอายุ :07/03/2548
ที่อยู่ :55 ซ.บรมราชชนนี 2 ถ.บรมราชชนนี
:แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2669-4040
โทรสาร :0-2669-4040ต่อ1029
E-Mail :benjamas_b3@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร